Založme patřičná témata a vesele diskutujme nad problémy a záhadami hudebního poznání lidstva.